НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №244

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Направление за хоспитализация №7 Важи до 30 дни след издаването му
Актуална Ro снимка от последните 6 месеца,разчетена на оригинална бланка (бл на МЗ №400 или 400а – “Искане за рентгеново изследване”) съдържаща:
  1. Трите имена на пациента и възрастта му;
  2. Заключение на рентгенолога;
  3. Подпис и печат на рентгенолога, и печат на Лечебното заведение

Или КАТ, МР с оригинален разчет, съобразно изискванията на НЗОК.

  1. При диагноза от КП №244: “Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия” – освен Rо – изследване е необходимо и ЕМГ.

ОСТАВА В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ!!!

Копие от Епикриза за проведено лечение в болница за активно лечениеПри наличие на такаваЕтапна епикриза от личния лекар или специалист за проведено лечение в амбулаторни условияПри проведено лечениеТЕЛК решениеПри наличие на такова

Оригинал и 2 броя копия

Фактура и касова бележка за платена потребителска такса при хоспитализация през 2014г.При наличие на такава

Оригинал и 2 броя копия

Рецептурна книжка – когато се провежда медикаментозно лечениеКопие на 1-ва страница с имената и диагнозите и на последната страница с изписаните през последните месеци лекарстваРезервация за Болница” ВИТА”на телефон: 0359/5 24 38; 2 24 38

About the Author

Leave a Reply

*