НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №241

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА

Направление за хоспитализация №7 Важи до 30 дни след издаването му
ОРИГИНАЛ на ЕМГ от последните

4 месеца със заключението на специалистОСТАВА В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ!!!Копие от Епикриза за проведено лечение в болница за активно лечениеПри наличие на такаваЕтапна епикриза от личния лекар или специалист за проведено лечение в амбулаторни условияПри проведено лечениеТЕЛК решениеПри наличие на такова

Оригинал и 2 броя копияФактура и касова бележка за платена потребителска такса при хоспитализация през 2014г.При наличие на такава

Оригинал и 2 броя копияРецептурна книжка – когато се провежда медикаментозно лечениеКопие на 1-ва страница с имената и диагнозите и на последната страница с изписаните през последните месеци лекарстваРезервация за Болница” ВИТА”на телефон: 0359/5 24 38; 2 24 38

About the Author

Leave a Reply

*