Клинични пътеки

nzok

 

Клинични пътеки, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за осъществяване на болнична медицинска помощ:

  • Клинична пътека №263  Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система;
  • Клинична пътека №265  Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат.
Горе