Прием на контингенти от МО

"СБР-ВИТА” ЕООД–Велинград започва работа по    ПРОГРАМАТА  ЗА ПРОФИЛАКТИКА И  РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА  НОИ  ЗА  2021г.

Ето и какво трябва да изпълните, планирайки да постъпите "СБР - ВИТА" ЕООД - Велинград

1. Да резервирате дата за прием по посочения по-долу начин

- директно в лечебното заведение,

- на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

- на тел.0359/5 21 59; 5 24 38; 2 24 38; 0884 098 335; 0884 098 340  

2. Уверете се, че сте осигурен за всички осигурителни случаи съгласно нормативната уредба в Република България, свързана с ползването на лечение и рехабилитация по програмите на НОИ;

3. Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар, за необходимостта от провеждане на такава, като се отразява в медицинско направление (бл. МЗ № 119а`98). Консултирайте се с личния си лекар, дали имате регистрирано някое от посочените в противопоказанията заболяване, тъй като при наличие на такова, няма да бъдете приети, независимо дали имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;

4. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата, тъй като съгласно регламента, трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 13.00 ч  на първия ден и ще бъдете изписани на 11-я ден от престоя, след като подпишете съответните протоколи. Ако не се явите за регистрация в указаното време, няма да бъдете приети, независимо от това дали имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали. Ако си тръгнете по-рано, съгласно нормативната уредба за ползване на програми по НОИ, ще заплатите стойността на целия си престой;

5. Уверете се, че направленията (бл. МЗ № 119а`98) са оригинални, а не копия, че на тях са написани диагнози, а не описания и са с оригинални печати както на личния лекар, така и на съответното поделение на НОИ. Убедете се че, и удостоверението, издадено от НОИ е в оригинал, с оригинални печати.

Необходими документи за постъпване за профилактика и рехабилитация поПрограмата на НОИ за 2021 г.::https://www.nssi.bg/benefits/rehabilitation/964-dokpro

Резервацията ви се счита за валидна след като получите удостоверение за резервация на посочена от вас ел.поща или домашен адрес. 

Забележка:

Военни и цивилни служители от системата на МО и БА заплащат такса резервация при приемането си в лечебното заведение!

Всички заведения, изпълняващи дейността по профилактика и рехабилитация на НОИ декларират „ТАКСА РЕЗЕРВАЦИЯ“, която е до 30,00 лева!
Съгласно Приложение №2 към Договор №1005-40-21 от 01.04.2021г. за изпълнение на програмата за профилактика и рехабилитация по програмата на НОИ, сключен между „СБР – ВИТА“ ЕООД и НОИ, преведената по банков път такса за резервация в размер на 25.00 лева се ползва за обработване на документи и кореспонденция с осигуреното лице.
ТАЗИ ТАКСА НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА!

Военни и цивилни служители от системата на МО и БА ползват БЕЗПЛАТНО минералните басейни /открит и закрит/ във Велинград
Ще Ви очакваме!

Горе