История

istoria

“Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”  ЕООД е приемник на лечебно заведение, създадено със заповед на министъра на отбраната през 1970г. с наименованието „Военен санаториум”.

Той е най-новият в системата на Българската армия, проектиран и построен като лечебно заведение, предназначено за рехабилитация и про¬филактика на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система и дихателната система.

Като Военен санаториум просъществува до есента на 1992 г., когато със Заповед на началника на ГЩ е преименуван като Център за рехабилитация и профилактика в състава на Военно-медицинската служба на ГЩ и е 6 пряко подчинение на Медицинско управление на ГЩ.

От 01.01.2000г. със Заповед на министъра на отбраната е преименуван в Болница за рехабилитация и е включен в състава на Военномедицинска академия – София. С този статут е до 19.02.2001г., когато на основание разпореждане №20/ 22.12.2000г. на Министерския съвет и Заповед на министъра на отбраната №ОХ2/ 02.01.2001г. е преобразувана в Търговско дружество с решение №362/ 19.02.2001г. на Пазарджишкия окръжен съд с наименованието „Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – ВИТА” ЕООД – Велинград.

През 2020г. – “Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА” ЕООД

 

bachvaroov

 От 1970 до 1973 година – полк. д-р Йордан Красимиров БЪЧВАРОВ

 

 

 

 

urumov

От 1973 до 1977 година – полк. д-р Димитър Христов УРУМОВ

 

 

 

 

petrov

От 1977 до 1981 година – полк. д-р Трайчо Василев ПЕТРОВ

 

 

 

 

stanoev

От 1981 до 1989 година – полк. д-р Иван Стоянов СТАНОЕВ

 

 

 

 

vankov

От 1989 до 1992 година – подполк. д-р Наско Тодоров ВАНКОВ

 

 

 

krantev

От 1992 година до м. юни 2019 година - полк. д-р Любомир Илиев КРАНТЕВ

 

Горе