ДКБ

Диагностично – консултативен блок:

  • приемно-консултативен кабинет;
  • медицинска регистратура;
  • медицински секретар;
  • функционално - диагностичен кабинет;
  • манипулационна;
  • санитарен пропускник;
  • изолатор.

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ПЕТЯ Н. АВРАМОВА

  • Завършено висше образование – степен бакалавър по „Управление здравни грижи“.
  • Работи в Болница „ВИТА” от 12.05.1997 година.

 

Главна мед. сестра
Главна мед. сестра
Медицински секретар - Аршинкова
Медицински секретар - Аршинкова
Регистратура
Регистратура
Регистратура
Регистратура

Горе