Заболявания на периферната нервна система

  • Неврити и невралгии от инфекциозно, токсично или травматично естество;
  • Дискова болест;
  • Радикулити;
  • Други заболявания на периферната нервна система.
Горе