Терапевтични процедури и методи на лечение

1. Електролечение с ниско-,средно- и  високочестотни токове:

 • електростимулации на нервно-мускулния апарат с нискочестотни токове;
 • електрофореза;лугофореза;
 • лечение с интерферентен ток;СМТ; VMS ,ТЕNS и  руски  токове;
 • вакуум  масаж;
 • нискоинтензивно импулсно магнитно поле;
 • ултразвук (фонофореза);
 • високочестотни токове.

2. Светлолечение:

 • Светлинна терапия – BIOPTRON
 • ултравиолетово облъчване (УВО) с кварцова лампа;
 • облъчвания с източници на инфрачервени и видими лъчи.

3. Инхалационно (аерозолно) лечение:

 • инхалации

4. Кинезитерапия:

Активна, пасивна, асистирана, суспенсионна и пулитерапия, рефлекторна, аналитична, лечебен масаж – класически и специализиран: релаксиращ, стимулиращ (тонизиращ), противооточен, лимфен дренаж, асистирана кинезитерапия, дихателна гимнастика, и други. Лечебния масаж повлиява положително болестния процес и води до нормализиране на патологично изменените функции, както и способства за укрепване на общите защитни сили на организма.

5. Хидротерапия

 • Наличие на професионални вани за извършване на:

- подводен масаж/тангентор/, въздушно - вихров масаж  за терапевтично повлияване с механично и термично въздействие с цел релаксиране на ригидната и спастична  мускулатура с последващо  тонизиране и нормализиране  на нервно-мускулните процеси.

В болницата се прилагат терапевтични схеми при социално значими заболявания:

 • Неврологични заболявания – при увреждане на периферния и централния двигателен неврон.
 • Ортопедични и травматологични.

6. Терапия Air iOn

Светлинна терапия – BIOPTRON

Повече информация за Светлинна терапия – BIOPTRON

Светлинна терапия – BIOPTRON
Светлинна терапия – BIOPTRON
Терапия Air iOn

Повече информация за Терапия Air iOn

Терапия Air iOn
Терапия Air iOn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Горе