Кинезитерапевтични процедури

  • Лечебна физкултура: индивидуална, групова
  • Подводна лечебна физкултура: индивидуална, групова
  • Механотерапия
  • Терено лечение
  • Фитнес
  • Екстензионна терапия с екстензовибратор
  • Масаж – ръчен
  • Масаж – апаратен (с вибродин и ръчен масажор)

p9020018
p9020018
p9020019
p9020019

Горе