Хидротерапия

  • Наличие на професионални вани за извършване на :
    - подводен масаж /тангентор/, въздушно - вихров масаж за терапевтично повлияване с механично и термично въздействие с цел релаксиране на ригидната и спастична мускулатура с последващо тонизиране и нормализиране на нервно-мускулните процеси.

В болницата се прилагат терапевтични схеми при социално значими заболявания:

  • Неврологични заболявания – при увреждане на периферния и централния двигателен неврон.
  • Ортопедични и травматологични.
Горе