Управител

67081911 448926955691440 3133276224088965120 n 225x300

Д-р Ангел Пеев

Управител на “Специализирана болница за рехабилитация - ВИТА” ЕООД - Велинград и клон Поморие.

Ангел Хараламбиев Пеев е роден на 30 Август 1963г. в гр. Смолян.

Средното си образование завършва през 1981г. в гр. Пловдив – гимназия “Лиляна Димитрова”. През 1989г. се дипломира във ВМИ Пловдив – специалност “Медицина”.

Допълнителна квалификация

Владее английски език на ниво 1-2-2-2 и френски език на ниво 2-2-2-2, съгласно STANAG – 6001. Член на сдружението по Авиационна, морска и космическа медицина и на европейската асоциация по Авиационна медицина.

 

Професионален опит

 • Започва работа като началник на Здравна служба в село Болярци, Пловдивско.
 • От 1991г. е лекар – ординатор във филиал на поликлиника град Садово.
 • От януари 1994г. постъпва в редовете на БА – 25-та Авиационна база Чешнегирово, като началник на медицински пункт. От 2000г. е назначен като началник на медицинска служба в Свързочен батальон гр. Пловдив.
 • От 2001г. е началник на медицинско отделение в Командване Тактическа Авиация Пловдив.
 • От януари 2005г. е назначен за помощник – началник авиолекар в Инспекция „Безопасност на полетите“ в Главния щаб на ВВС София. От м. юни 2010г. е в медицински отдел в Дирекция “Логистика” – ЩО като главен експерт.
 • През 2000г. придобива специалност “Авиационна медицина”.
 • През 2003г. завършва курс по “Здравен мениджмънт” във ВМА София.
 • През 2005г. придобива специалност “Организация и тактика на медицинската служба”.
 • През 2011г. участва в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина.
 • През 2015г. завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ в МУ гр. Пловдив.
 • От 03 януари 2012г. е назначен за началник на МБАЛ Пловдив към ВМА София.
 • От 18 юли 2019г. е назначен за Управител на “Специализирана болница за рехабилитация - ВИТА” ЕООД Велинград и клон Поморие.
Горе