“СБР-ВИТА” ЕООД

“Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА” ЕООД е съвременно лечебно-оздравително заведения, което е предназначено за долекуване, продължително лечение, рехабилитация и профилактика на заболявания на опорно-двигателната система, периферната нервна система и дихателната система.

Съвременната лечебно-диагностична апаратура, с която е снабдена, добрата водолечебна база, съоръженията за рехабилитация и механотерапия, както и отлично подготвения медицински персонал, който работи тук, гарантират високо професионално ниво на лечебно-рехабилитационния процес, бързо възстановяване и оздравяване на лекуваните пациенти.

“Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”-ЕООД ще намерите в самия център на Велинград, обградена от китна борова гора.

Водолечебните процедури се извършват с минерална вода от извор No 19, която е хипертермална 54 °С, слабо минерализирана, хидро-карбонатно-сулфатно-натриева.

Минерализация 257 мг/л, pH 9.1 и е подходяща за питейно лечение, както и за водолечение на заболявания на опорно-двигателната система, периферната нервна система, стомашно-чревни и бъбречни заболявания.

За сигурността на пациентите се грижи охрана с 24 часово мониторно наблюдение и запис на всички входове и изходи.

До нас можете да дойдете, от всички кътчета на страната и чужбина, чрез удобни автобусни връзки и атрактивен ЖП транспорт, както и със собствен транспорт по добре поддържани целогодишно пътища.

Горе