Хронични заболявания на дихателната система

  • Хронични бронхити;
  • Състояния след пневмонии;
  • Бронхиална асма;
  • Алергични заболявания на дихателната система.
Горе